Teka-teki panjang kau mainkan
Apa kau jujur atau kau curang?
Kandidat Perplexity telah kami dapatkan
Jangan sedih, tetaplah riang!